Over ons

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de gebouwen en gronden van de Rijksoverheid en Defensie. De dienst valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland, inclusief Caribisch Nederland.

Voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf, verwijzen wij u graag naar www.rijksvastgoedbedrijf.nl




Biedboek 10 jaar