Wat houdt een voornemen tot overeenkomst in?

Een voornemen tot overeenkomst houdt in dat het Rijksvastgoedbedrijf via Biedboek.nl op een openbare en transparante manier bekendmaakt dat zij voornemens is om met een bepaalde partij een overeenkomst te sluiten. Dit doet het Rijksvastgoedbedrijf alleen als het aanneemt dat er geen verdere interesse is. Andere partijen hebben gedurende een bepaalde periode de mogelijkheid om hun interesse kenbaar te maken of om beargumenteerd op te komen tegen dit voornemen, onder de voorwaarde dat zij aan een aantal gestelde vereisten voldoen. De specifieke (procedure) voorwaarden zijn opgenomen op de projectpagina. Indien geen partijen zich melden of deze partijen voldoen niet aan de gestelde eisen, zal de Staat de voorgenomen overeenkomst sluiten.

Heeft deze informatie u geholpen?
Biedboek 10 jaar