Welke rol speelt de Wet Bibob bij verkoop, verhuur en ingebruikgevingen door het Rijksvastgoedbedrijf?

Het Rijksvastgoedbedrijf hanteert de Wet Bibob bij transacties van bijvoorbeeld huur, verhuur, koop en verkoop en doet, binnen de kaders van de wet, zelf onderzoek naar de integriteit van (potentiële) contractpartners.

Heeft deze informatie u geholpen?
Biedboek 10 jaar